101

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar


 • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar


 • 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme


 • 302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
 • 302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
 • 302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
 • 302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
 • 302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği
 • 302-6 Makine Parkları
 • 302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

IPARD Proje Hizmetleri, IPARD, ipard projeleri, ipard hayvancılık, besi, sütçülük, kırsal kalkınma, yenilenebilir enerji, kırmızı et, kanatlı et, ipard arıcılık, ipard yerel ürün, ipard kırsal turizm, ipard aromatik bitki,