Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış  özel hastaneler veya üniversite hastaneleri ile Sağlık turizmi şirketleri, Türkiye’de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik, sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır.Bu teşvikler geri ödemesiz hibe niteliğindedir. (*)
Teşvikleri kısaca özetlemek gerekirse;

1-Pazara giriş desteği;
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

2-Hasta Yol Desteği;
Sağlık kuruluşlarının, Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında getirdikleri hastaların uçuş giderleri %50 oranında karşılanır. Ancak, hasta başına ödenecek destek miktarı hastanın toplam tedavi masraflarının %20’sini ve hasta başına 1.000 ABD Doları’nı geçemez.

3-Yurt dışı tanıtım desteği;
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

4-Organizasyon Desteği;
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

5-Arama Motoru Desteği;
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

6-Belgelendirme Desteği;
Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

7-Yurt Dışı Birim Desteği;
Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

8-Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği;
Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

9-Danışmanlık Desteği;
Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Sağlık turizmine yönelik destekleri aşağıdaki tablodan da inceleyebilirsiniz;

DESTEK TÜRÜ DESTEKTEN FAYDALANANLAR DESTEK ORANI DESTEK TUTAR TAVANI ( $ )
Pazara Giriş DesteğiRapor Alımı SK,STŞ, İK SK ve STŞ için %60 İK için %70 SK ve STŞ 100.000İK :300.000
Hasta Yol Desteği SK 50% Hasta Başına 1.000
Yurt Dışı Tanıtım Desteği SK,STŞ, İK SK ve STŞ için %50 İK için %70 SK ve STŞ:300.000 İK:500.000
Fuar, Kongre,Konferans Desteği SK,STŞ ve İK 70% SK,STŞ ve İK başına yılda en fazla 10 adet Etkinlik başına 15.000
Arama Motoru Reklam Tanıtım Desteği SK,STŞ ve İK 50% Yıllık 100.000
Yurt Dışı Birim Desteği ( Ofis Kirası) SK,STŞ ve İK SK ve STŞ için %60 İK için %70 SK ve STŞ:200.000 İK:300.000 Bir birim 4 yıl desteklenir. Toplam 10 birime kadar.
Uluslar arası Belgelendirme Desteği SK 50% Belge,Sertifika,akreditasyon başına 50.000
Ticaret ve Alım Heyeti Desteği İK 70% Program başına 150.000 Yılda 5 Heyet
Danışmanlık Desteği SK ve STŞ 50% SK ve STŞ başına 1 defa ve Yıllık 200.000

Kısaltmalar;

-Sağlık Kuruluşları (SK)

-Sağlık Turizmi Şirketi ( STŞ)

-İşbirliği Kuruluşu (İK)

———————————————————————————————————————–

(*) Bu Destek ; 25.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun “DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) ” esaslarına göre verilmektedir.